CONTACT

stefankornacki@gmail.com

czwartek, 16 sierpnia 2012

USTAWKA/BRAWLustawka/brawl
making-off
                                           
"Apator” i „Elana” to dwa toruńskie zakłady przemysłowe . To również nazwy klubów sportowych, żużlowego oraz  piłkarskiego, które powstały przy tych fabrykach. Kibice Elany i Apatora są wrogami. 

Instalacja została  zbudowana z kilkunastometrowych napisów „Apator” i „Elana”, zdemontowanych z  dachów  toruńskich fabryk. Apator zajmuje się produkcją aparatury pomiarowej, Elana zaś produkowała włókna poliestrowe. Ustawka  to opowieść wielopłaszczyznowa. Jej elementem są dwa materiały wideo [by Wunderbaum]  - to m.in. wywiady z  pracownikami fabryk, doping dwóch zwaśnionych klubów, przedstawiający  subświat kibiców industrialnych.*
Ustawka stała się modelem kompozycji instalacji - dwóch napisów stojących na przeciwko siebie. 

"Subświat kibiców industrialnych przepełniony jest zbiorową duszą, w której centrum znajduje się święta idea klubu i symbolizujące ją sakralne symbole: klubowe barwy i herb. Tradycyjni kibice są produktem epoki industrialnej, uosabiają jej wartości dlatego też współczesny sport traktuje ich jako zjawisko anachroniczne(...) "
 
 /dr Dominik Antonowicz (Instytut Socjologii UMK)

“Apator” and “Elana” are two huge works in Toruń (Poland). These are also the names of sport clubs, which came into being next to the mentioned factories. Their coexistence is marked out by fans’ rivalry for a city - housing estates, streets and single blocks of flats.

“BRAWL” is a project which main elements consist in two inscriptions – ELANA and APATOR. ELANA used to be the biggest factory in Toruń specializing in chemical fibres production. APATOR produces devices measuring energy. Both of them used to be the owners as well as founders of two sport clubs in Toruń – a speedway and a football club. For many years both fan clubs, located in the same small city, have been fighting against each other dividing the city in two “zones”. 
Installation is a multiplanar story - a video projection being a part of it is a document telling about workers from the factories, but cheering of two feuding clubs constitute its main element, where the artist tries to present a subworld of industrial fans.*
“BRAWL” stands for a colloquial word meaning hooligan meetings determined by participants themselves as “the clash of honour of two fan groups”. 

*“The subworld of industrial fans is full of a collective soul, in the centre of which there’s a holy idea of a club as well as sacral symbols symbolising it, like team colours and a blazon. Traditional fans are a product of industrial era, embodying its values, that’s why the contemporary sport treats them as an anachronistic phenomenon and jeers their atavistic rituals” /dr Dominik Antonowicz (The Institute of Sociology UMK)/

szkice/projekty kompozycji Ustawki/2010_/composition sketches

przykładowa wizualizacja w przestrzeni/2011/exemplary visualisationPRACA NAD MATERIAŁEM WIDEO/ WORK ON THE VIDEO   [ETAP 0]
rozpoznanie/ recognition


fot. JJ.Barcicki
PRACA NAD MATERIAŁEM WIDEO / WORK ON THE VIDEO   [ETAP I]
MOTOARENA, Stadion Apatora Toruń, 22.04.2012  / Apator arena

Na zdjęciach WUNDERBAUM (JJ. Barcicki, S. Płocharski, P. Żydowicz, S.Kornacki -  foto) & Rafał Sabon Kołacki

 kadry z filmu / film scenes

PRACA NAD MATERIAŁEM WIDEO / WORK ON THE VIDEO       [ETAP II]
Stadion ELANY Toruń, 28.04.2012 / Elana stadiumNa zdjęciach WUNDERBAUM (JJ. Barcicki, S. Płocharski, P. Żydowicz, S.Kornacki -  foto) & M.Kornacki orazRafał Sabon Kołacki

 kadry z filmu / film scenes


PRACA NAD MATERIAŁEM WIDEO/ WORK ON THE VIDEO       [ETAP III]
fragmenty wywiadów z pracownikami APATORA i ELANY /fragmenty Filmu
fragments of interviews with Apator &Elana employee
podpisy w języku ukraińskim z prezentacji w Kijowie
PRACA NAD MATERIAŁEM WIDEO/ WORK ON THE VIDEO                  [ETAP IV]
montaż / montage

 JJ. Barcicki, S.Płocharski


Podziękowania dla: / Thanks to


Wunderbaum - Sebastiana Płocharskiego, JJ Barcickiego, Pawła Żydowicza, 
Dominika Antonowicza - wsparcie merytoryczne
Za pomoc wielkie dzięki :  Mikołaj Kornacki, 
Za dzwięk - Rafał Sabon Kołacki, Bartek Jaworski
Paweł, Zbychu, Łuki (kolejne napisy przed nami!)
Go Pro Rafał Jara!


! Joannie Scheuring-Wielgus i Marcelowi  Suleckiemu - Fundacja WinWin,  Fundacja Tumult [za sprzęt i profesjonalizm!!!]

Wielkie  dzięki  za doping dla  kibiców Apatora i Elany. Szczególne podziękowania dla tych, którzy pomogli w realizacji materiału wideo. 

Podziękowania dla Jana Jerzewskiego, dr Stanisława Rakowicza, Romana Rogalskiego, Marka Parysa, Sławomira Krzywdzińskiego/ za udzielenie wywiadów
Podziękowania dla: Moniki Pietkiewicz (Apator S.A.) za bezinteresowną pomoc
Podziękowania dla Marty Chełmińskiej za tłumaczenia (ang.) oraz Nadii Sokolenko (tł. ukr.)

Podziękowania dla : Justyny Sobczyk, Marka Kornackiego, Jacka Gajewskiego, Krystiana Jaworskiego, klubom sportowym Unibax oraz Elana za umożliwienie realizacji materiału wideo. 

Wszystkim, których nie wymieniłem, za co z góry przepraszam.