CONTACT

stefankornacki@gmail.com

UNIWERSAM


UNIWERSAM
SDH UNIWERSAM – a cooperative shopping mall in 19/21 Szosa Chełmińska street in Toruń, a symbol of an economic boom of the time of Polish communism. The investment  was started in 1973. It was put to use in July 1980 but finally opened in December 1980. The size of the building was quite surprising back then. It was the largest shop in Toruń with the shopping space about 2,5 thousand square meters big. The ground floor was a foodstuff part, the first floor was for so called industrial goods. The building was a strong commercial point known to every resident of Toruń. Nowadays it’s superseded by new investments and new systems. Soon it’s going to be demolished and a new contemporary shopping mall is going to take the place of UNIWERSAM.

SDH UNIWERSAM – Spółdzielczy Dom Handlowy skupiony pod jednym dachem przy Szosie Chełmińskiej 19/21 w Toruniu. Symbol prosperity w czasach polskiego komunizmu.
Inwestycję rozpoczęto w 1973 roku. Do zogospodarowania został oddany w lipcu 1980 r., zaś otwarty w grudniu 1980 r. Budynek jak na owe czasy zadziwiał swoją wielkością.
Był największym sklepem w Toruniu, o powierzchni sprzedażowej wynoszącej łącznie 2.5 tys.m2. Parter stanowił część spożywczą, piętro – tzw. część przemysłową. Stanowił mocny punkt handlowy, znany każdemu mieszkańcowi Torunia. Obecnie ustępuje nowej inwestycji i modzie nowego systemu. Niebawem zostanie zburzony, na jego miejscu powstanie nowoczesna galeria handlowa. 

 

fot. archiwum SDH UNIWERSAM


UNIWERSAM - Photos from the artistic action: inscription was cut of from the building, put down and shown on main street of Torun / Zdjęcia ze spektaklu Uniwersam. Napis został odcięty z budynku, w którym mieścił się Społeczny Dom Handlowy.  Zdjęty napis  został przeniesiony  i ustawiony na głównym deptaku miasta/ SKYWAY 2010
Idea and directing - Stefan Kornacki
fot. Łukasz Balcerzak


fot. Wojtek Szabelski
UNIWERSAM/URBAN GAME/TALLINN 2011


UNIWERSAM [WERSAMUNI]. Instytut B61 2012