CONTACT

stefankornacki@gmail.com

środa, 31 sierpnia 2011

INSCRIPTION PROJECT

Główna idea projektu to działanie w przestrzeni miejskiej przy pomocy odzyskanych napisów, neonów oraz logotypów. Stworzone na ich podstawie instalacje, wydarzenia oraz happeningi pojawiają się w różnych kontekstach, przenosząc historię związaną z miejscami, skąd pochodzą. Zachowując swój charakter i pochodzenie, kreują nowe pola znaczeniowe.

The main idea of the project is to act in an urban space using recovered inscriptions, neon signs and logotypes. Installations, events and happenings designed on their basis will appear in different contexts relocating stories of the places they come from. Keeping their character and origins new semantic situations will be created.