CONTACT

stefankornacki@gmail.com

czwartek, 5 kwietnia 2012

Objet Trouve

Objet Trouvé  [Obiekt Znaleziony]
12.4.2012 - 30.5.2012
Platforma Revolver
Lizbona

artyści: 
Pedro Telmo Chaparra, Miguel Faro, Alexandre A. R. Costa, Biana Costa, Teresa Forbes, Javier Núñes Gasco, André Graça Gomes, Stefan Kornacki, Dominik Lejman, Melanie Manchot, Régis Perray, João Ribeiro, José Eduardo Rocha, André Teles.
Kurator wystawy: Mario Caeiro

Inscription Project " I.P."

sens
Dwie litery „I” oraz „P” z niedziałającego neonu "IZBA PRZYJĘĆ" pochodzącego ze Szpitala Akademickiego  im. Jurasza w Bydgoszczy. To litery reprezentujące zniszczony neon. Napis został odnaleziony w kwietniu 2011 r. Z powodu kryzysu finansowego w Portugalii wszystkie  nie mogły pojawić się na wystawie. Jedyną możliwością było przewiezienie dwóch - " I" oraz "P", które stały się podręcznym bagażem artysty. Materiał wideo, który jest elementem instalacji jest opowieścią o tożsamości napisu, podróży oraz  wywiadem ze znalazcą.

Two letters “I” and “P” come from a broken neon sign “IZBA PRZYJĘĆ”, which has been taken from the Academic Hospital under the name of Jurasz in Bydgoszcz, Poland. They are the representatives of the destroyed neon sign. The inscription was found in April 2011. All of the letters couldn’t be brought to Portugal because of financial crisis in here. The only possible way was to take the mentioned two representatives letters “I” and “P”, which became the artist’s hand luggage. A video material, which constitutes one if the element of the installation is sort of a story of the neon’s identity, a short interview with its founder as well as homage for a person, who has indirectly provoked its rediscovery.

WIDEO: https://vimeo.com/41034923