CONTACT

stefankornacki@gmail.com

piątek, 2 września 2011

URBAN GAME - inscriptions taking part in the project/napisy biorące udział w projekcie: IZBA PRZYJĘĆ

“IZBA PRZYJĘĆ” inscription was dismantled from the Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza in Bydgoszcz (The University Hospital No. 1 in the name of Dr. A. Jurasz in Bydgoszcz

Napis IZBA PRZYJĘĆ został zdemontowany ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy

fot. J.Chmielewski


 Photos from the exhibition IZBA PRZYJĘĆ/14.05.2010/KONTRAPUNKT/TORUN

The main element of the exhibition – the “IZBA PRZYJĘĆ” inscription was dismantled from the Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza in Bydgoszcz (The University Hospital No. 1 in the name of Dr. A. Jurasz in Bydgoszcz). Reception, the inherent element of the First Holy Communion – a Catholic ceremony, during which the 8-year-old children receive the sacrament of the Eucharist. Children prepare themselves for this day for the entire year. The reception plays a role of an engagement with the world of materialism. Occasionally it takes a transcendental form. My friend told me that as a reception gift she got dollars and she kissed them. The other friend, totally discriminated because of a small amount of presents, found a good part in it – for the cash gift he received he bought a tape-recorder, thanks to which he became a drummer. Someone was taken for a drive by an uncle in a Fiat.

Witam serdecznie w izbie przyjęć. Na przyjęcie dostałem zegarek, rower, laptopa i I-poda.

Główny element – napis IZBA PRZYJĘĆ został zdemontowany ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy. Przyjęcie jest formą zaręczyn ze światem materialnym. Sporadycznie przyjmuje formę transcendentalną. Moja koleżanka powiedziała mi, że dostała na przyjęcie dolary, które całowała. Mój kolega zaś, strasznie dyskryminowany z powodu niewielkiej wartości otrzymanych prezentów znalazł w tym dobre strony – za pieniądze kupił magnetofon, dzięki któremu został perkusistą. Kogoś dużym fiatem przewiózł wujek. Witamy w IZBIE PRZYJĘĆ. fot.J.Chmielewski